Login Hello Guest
Heartiest congratulations to " Surabh Gondikar " Parbhani & " Gauri Magar "Pune , "Shradha kulkarni narwadkar" aurangabad & "Anirudha Munshi" Hyderabad ," Rutuja katkar " aurangabad & "Prasana kulkarni " Pune "Chinmay Satarkar" aurangabad & "Pooja Sangamkar" Nanded , "Sneha Deo" aurangabad & "Akshay Bharad " parbhani ,"Amit Kulkarni"Aurangabad & "Tejashree palsingankar " Beed for finding their soulmate in eachothers through ..........."Vaishnavivadhuvar".........
#V004249

Pallvi , 27
M. Sc. -
#V006351

Vikram, 27
M. B. A. (Finance) -
#V005524

Prasad, 30
M.com -
#V005497

Mugdha, 26
M. Pharm -
#V005483

Sayali, 25
M. E. Civil -
#V005474

Prasad, 29
B. Tech -
#V005467

Supriya, 25
B. C. A -
#V005462

mahesh, 27
Agriculture -
#V005439

Mukul, 29
B.SC(Computer) -
#V005420

Mayuri, 26
B. H. M. S. -

Home | Search | Membership Plans | Register | About Us | Contact Us

© Vaishnavi Vadhuvar Suchak Kendra. All rights reserved.

Solution by Varsha Softline