Login Hello Guest
Hertiest congratulations to" Minal Kulkarni " aurangabad & "Swanand Deshmukh "basmat , "Prasad joshi" pune & "Rashmi kulkarni " aurangabad , " Vidula Kausadikar " parbhani & " Shashank Kallyankar ' aurangabad , Aaditya Deshpande " & " Kalyani Kale" ,"Gauri Beedkar " Parbhani & Gaurav Kulkarni " aurangabad " , Nilesh kulkarni" pune & " Amruta kulkarni " aurangabad , "Dr.Puja shete" aurangabad & "Dr. Abhijit pathak" beed for finding their soulmate in each others through ..........Vaishnavivadhuvar.........
#V004078

Shreyash, 28
M.D.S. -
#V005106

kamini, 25
B.S.L. -
#V005104

Rishikesh , 25
B. E. Mechanical -
#V005102

Apurva, 22
M. B. A. HR -
#V005101

shruti, 25
M. B. B. S. -
#V005100

Vishal, 28
M. B. A. (Finance) -
#V003783

Mayur, 27
Hotel Management -
#V005099

Sayali, 25
M. C. A. -
#V005014

Tushar , 30
MCM -
#V005097

Ambika, 18
B. A. -

Home | Search | Membership Plans | Register | About Us | Contact Us

© Vaishnavi Vadhuvar Suchak Kendra. All rights reserved.

Solution by Varsha Softline