Login Hello Guest
Profiel ID V004786 "Gaurav kulkarni" in india from 15 Dec 2015 T0 8 jan 2016 ------- Hertiest congratulation to" Nikhil Ambekar" parbhani & " Madhuri Kulkarni " pune, " Snehal Kulkarni" & " Ketan Kapsikar" aurangabad , "Sachin Gowsami"Ambajogaie dist beed & Pallavi Deshpande"kej dist beed ,"Rasika Rayate"Jalna & "Aniket Joshi" aurangabad "Preeti Shrotre " & "Yogesh Deshpande" aurangabad ," Dhanashree Baptee " & " Tejas Darvekar " Aurangabad , " Rasika Gosavi " & " Abhishek Utikar " Aurangabad , "Atul CHAMNIKAR" sailu & "Medha Adgaonkar" aurangabad , "Sruti Puranik" & "Saurabh Ashtaputre" Aurangabad ,"Onkar Mahorkar" & "Shubhangi Joshi" Aurangabad ,"Priyanka Holikar" latur & "Pravin joshi" pune , "Suyog kulkarni"pune & "Sayali kulkarni " aurangabad , "Puja goturkar " & "Ankur Naik " aurangabad for finding their soulmate in each others through "Vaishnavivadhuvar" ------------------- profiel ID V003036 Sagar Patnurkar in india from 1Nov to 22 nov2015
#V004867

Saurabh, 27
M.E.(Electrical) -
#V004875

Apurva, 24
B. E. Electronics -
#V004850

Prasad, 26
M. C. A. -
#V004851

Dhanashri, 24
M. Tech -
#V004852

Shashank, 28
B. E. -
#V004854

Bharati, 34
B. A. -
#V004857

Shantanu, 29
M. B. A. Marketing -
#V004865

Uttareshwar, 26
B.SC -
#V004872

Priyanka, 24
MBA -
#V004874

Snehal, 24
B. H. M. S. -

Home | Search | Membership Plans | Register | About Us | Contact Us

© Vaishnavi Vadhuvar Suchak Kendra. All rights reserved.

Solution by Varsha Softline