Wish you a Very Happy Diwali!
Login Hello Guest
Hertiest congratulations to "Mandar Lokhande" & "Trupti Kulkarni"; "Dr.sweta Muley" Aurangabad & "Swapnil Ashtikar" parbhani;"Rasika jagtap" aurangabad & "Rahul karmalkar" parali;"Kiran Ranjanikar" Aurangabad & "Gitanjali chokidar" pune ;"Neeta Apsingekar" aurangabad & "Suhas Kulkarni" nanded ;"Jaywant Kulkarni" & "Sayali Joshi" Aurangabad for finding their soulmate in each others through--------- vaishnavivadhuvar---------
#V003901

Abhijeet, 28
M. B. A. (Finance) -
#V003900

Mayuri, 26
B. Sc. -
#V003889

Amita, 23
B. E. Computer -
#V001561

Sujeet, 28
B. E. -
#V003864

Shruti, 27
B. Arch -
#V003870

Tejas , 27
M. S. Engg. -
#V003885

Niranjan, 26
B. E. Electricals -
#V003893

Apurva, 25
Aircraft Engineering -
#V003897

Anirudha, 30
M. Sc. -
#V003895

Nikita, 26
M.C.S. -

Home | Search | Membership Plans | Register | About Us | Contact Us

© Vaishnavi Vadhuvar Suchak Kendra. All rights reserved.

Solution by Varsha Softline