Login Hello Guest
Heartiest congratulations to " Surabh Gondikar " Parbhani & " Gauri Magar "Pune , "Shradha kulkarni narwadkar" aurangabad & "Anirudha Munshi" Hyderabad ," Rutuja katkar " aurangabad & "Prasana kulkarni " Pune "Chinmay Satarkar" aurangabad & "Pooja Sangamkar" Nanded , "Sneha Deo" aurangabad & "Akshay Bharad " parbhani fo finding their soulmate in eachothers through ..........."Vaishnavivadhuvar".........
#V006313

Swapnil, 33
MBA -
#V006311

utkarsha, 24
B.SC(Computer) -
#V006308

Shruti, 26
M. C. A. -
#V005831

Shital, 25
MSC( Computer) -
#V006304

Chinmay, 25
M.E.(Mech) -
#V006303

Pooja, 24
Fashion Designing -
#V005756

Sarang, 28
B. E. Mechanical -
#V006302

Aniket, 28
M. Tech -
#V006301

Ninad, 26
B. E. -
#V005310

Varsha, 27
M. A. -

Home | Search | Membership Plans | Register | About Us | Contact Us

© Vaishnavi Vadhuvar Suchak Kendra. All rights reserved.

Solution by Varsha Softline