Login Hello Guest
Hertiest congratulations to "Ashish Madnurkar" pune And "Sapana Deshpande" jalna ;"Sampada Limbekar"pune & "Aniket Barbote" Aurangabad ; "Saurabh Kulkarni" Aurangabad & "swapna Khadke" Aurangabad ;"Supriya Joshi" jalna & "Ved Desaie" Mumbaie ; "Dinesh Kurdukar" & "apoorva Deole" aurangabad for finding their soulmate in each others through ---------Vaishnavivadhuvar -------
#V004053

kalyani, 23
B. C. S. -
#V004054

Aashish, 25
M.com -
#V004052

Amruta, 26
B. Sc. -
#V004049

kalyani, 23
B. E. Computer -
#V004047

Sanket, 28
B. H. M. S. - DMLT
#V003836

Anil , 28
M. Pharm -
#V004030

Suhita, 25
M.com -
#V001427

gajanan, 32
B. E. Computer -
#V003166

Chaitanya, 27
MBA -
#V004046

Sayali, 23
B. E. Computer -

Home | Search | Membership Plans | Register | About Us | Contact Us

© Vaishnavi Vadhuvar Suchak Kendra. All rights reserved.

Solution by Varsha Softline