Login Hello Guest
Profiel ID V004699 Yogesh shiwangirikar in india from 1st june to 1st jully --------Heartiest conratulations to "Manoj Nakade " & "Pragati Kulkarni" , "Dhanashree vaidya " & "Rohit Deshpande " aurangabad , "Onkar pimparkar" ambajogaie & "revati Deshmukh" Nasik < " Minal kulkarni "aurangabad & "swanand Deshmukh " , "Dr.Prasad kale" parbhani & "Pallavi Joshi" jalna , " Mayur Deshmukh " aurangabad & "Renuka Koleshwar " jalna , " Megha Dannak" pune & "Sushil Bhavthankar " aurangabad , "Gajanan Deshpande" ambajogaie & " Madhuri Rushipathak " jalna for finding their soulmate in each others through ............... vaishnavivadhuvar ......
#V005504

Akshay, 27
M. Tech -
#V005506

Renuka, 24
B.MM (Bachelor 0f media management ) -
#V005497

Mugdha, 25
M. Pharm -
#V005486

snehal, 26
M.Tech (Envirementel Science ) -
#V003568

Minal, 26
B. E. IT -
#V005474

Prasad, 28
B. E. Mechanical -
#V005483

Sayali, 24
M. E. Civil -
#V005479

Aditi, 26
M. C. A. -
#V005480

Kedar, 24
M.Sc (Chemistry) -
#V005472

Tushar, 27
B. E. Mechanical -

Home | Search | Membership Plans | Register | About Us | Contact Us

© Vaishnavi Vadhuvar Suchak Kendra. All rights reserved.

Solution by Varsha Softline