Wish you a Very Happy Diwali!
Login Hello Guest
Hertiest congratulations to "Mandar Lokhande" & "Trupti Kulkarni"; "Dr.sweta Muley" Aurangabad & "Swapnil Ashtikar" parbhani;"Rasika jagtap" aurangabad & "Rahul karmalkar" parali;"Kiran Ranjanikar" Aurangabad & "Gitanjali chokidar" pune ;"Neeta Apsingekar" aurangabad & "Suhas Kulkarni" nanded ;"Jaywant Kulkarni" & "Sayali Joshi" Aurangabad for finding their soulmate in each others through--------- vaishnavivadhuvar---------
#V003962

Shailesh, 31
MSC( BIO TECH) -
#V003961

Rohini, 25
M. B. A. HR -
#V001654

Pranita, 40
M.E.(E.&TC) -
#V003960

Gauri, 25
Master Of Tourism Administration -
#V003939

Sandhay, 25
M. C. A. -
#V003941

Rohan, 27
MBA -
#V003944

Abhijit , 26
B. E. Chemicals -
#V003948

sachin, 29
M. Sc. -
#V003949

Yugandhara, 23
B. Com. -
#V003951

Neha, 28
B. Tech -

Home | Search | Membership Plans | Register | About Us | Contact Us

© Vaishnavi Vadhuvar Suchak Kendra. All rights reserved.

Solution by Varsha Softline